II Międzynarodowy Śląski Festiwal Architektury, Sztuki i Rzemiosła w Gliwicach

23 czerwca 2023

Na foto Pani Dziekan i Prodziekan Wydz. Mechanicznego i Technologicznego, oraz Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej prof. Klaudiusz Fross