O mnie

admin-ajax copySławomir Kaczor, historyk z wykształcenia, absolwent Uniwersytetu Śląskiego – specjalizuje się w kulturze epoki napoleońskiej. Jednak jego największą pasją obok filozofii, czy poezji, (którą sam tworzy) jest architektura. Obecnie uczy w Zespole Szkół nr 1, im. Jerzego Ziętka w Katowicach  oraz w Szkole Podstawowej nr 35, im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach.

Owocem jego spotkania z tą dziedziną sztuki są wspaniałe, autorskie projekty obiektów sakralnych i użyteczności publicznej. Makiety tychże, wznoszone  z brystolu, zgodnie z wymogami danej epoki nie tylko charakteryzują się szlachetną szatą dekoracyjną, ale niosą przede wszystkim istotny, czerpiący z historii przekaz.

Każdy element wystroju wnętrza jest szczegółowo zaprojektowany i wycięty. Każdy detal misternie wyprofilowany i nałożony, stanowiąc z kolejnym integralną i niezwykle przejmującą opowieść.

Gmachy zdają się być niemal muzycznym odzwierciedleniem marzeń artysty, poszukiwaniem piękna w sobie i jego wydobDSC07614ywaniem z przestrzeni otaczającego nas świata. Autor przenosi nas w odległe czasy gotyckich katedr i królewskich pałaców. Trudno nie zatrzymać się i nie zachwycić, nie wzbudzić w sobie refleksji oglądając rozpostarty żagiel płomienistego sklepienia, czy pełne alegorii wnętrze opery.

Makiety nie są kopiami istniejących w rzeczywistości założeń. Twórca sam je projektuje. Nie ma także żadnych szablonów, ani wyjątkowego sprzętu, który ułatwiałby to niezwykle precyzyjne i wymagające cierpliwości zajęcie. „Tylko brystol, klej i nożyczki”, lecz efekt jest piorunujący. Bez wątpienia przywraca wiarę w szlachetność intencji i dobro człowieka oraz świata. W jego dziele jak w soczewce skupia się cała tęsknota i pragnienie powrotu współczesnego człowieka do źródeł Prawdy.

Pan Sławomir do marca 2016 roku zorganizował już cztery autorskie wystawy: w Katowicach, wespół z panią prof. dr hab. AM w Katowicach Jolantą Szulakowską – Kulawik i dr Lechem Szarańcem, w Bytomiu – w Klubie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sezam” i dwie w Krakowie – w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I i II stopnia oraz we współpracy z Hospicjum ks. Józefa Tischnera w kościele św. Stanisława Kostki.

Od 11 marca 2017 roku trwa cykl wystaw autorskich pod wspólnym tytułem „W rytmie światła”: MDK Bogucice – Zawodzie, następnie wystawa towarzysząca, 21. IV – V.2017 r., w trakcie III Festiwalu Sztuki i Muzyki Sakralnej w Olkuszu, wspólna wystawa z Rektorem ASP w Katowicach, prof. Antonim Cyganem/, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siemianowicach Śląskich – 16 V. 2017 r., w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach – 26.VI.2017 r., w Polskim Radio Katowice, w „Galerii na żywo” – 17.VIII. 2017 r., w Krakowie, w Instytucie Francuskim – 12. X. 2017 r., ale nade wszystko prace nad nowym, (pozostającym dla nas tajemnicą) założeniem architektonicznym. Od 2016 roku do nadal w ramach Uniwersytetu III Wieku autor prac prowadzi wykłady historyczne, a od IX 2017 roku warsztaty dla dzieci szkolnych z dziedziny modelarstwa historycznego. W tym roku, z okazji 25 lat pracy twórczej, w MDK Bogucice – Zawodzie została zorganizowana wystawa jubileuszowa połączona z wykładem poświęconym Sarmackiej Auguście Ludwice Marii Gonzadze de Nevers – sawantce na tronie Rzeczpospolitej Natomiast 13 listopada 2018 roku, w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach zostanie otwarta wystawa pt. ” Panteon 12 polskich kompozytorów przed epoką Chopina”, objęta patronatem Narodowym Prezydenta RP
skanowanie0016Na koniec kilka słów samego autora: „Sztukę moją ukształtowała poezja podróży i muzyka dawnych mistrzów. To częste podróże z rodzicami i ich pasje, od najmłodszych lat uformowały moją wrażliwość oraz pragnienie obcowania z pięknem historii i człowieka. Zebrane przez lata poszukiwań doświadczenie, zaowocowało po koniec lat osiemdziesiątych pierwszymi pr
ojektami i próbami stworzenia własnej wizji obiektów sakralnych i założeń pałacowych. Odrzucenie możliwości his1kopiowania już istniejących form architektonicznych, wymagało zatem ode mnie dodatkowego zgłębienia prawideł jakimi rządziły się kolejne epoki. Było to o tyle łatwe, że ich zarys nosiłem już w sobie, zaś miłość do książki oraz obfita lektura poświęcona sztuce pozwoliły mi ten depozyt pomnożyć.  Pierwsze pełne makiety powstawały w ciągu lat 90-tych, do roku 2000. Obecnie powróciłem do dawnej pasji, a zebrane w ciągu 15 kolejnych lat doświadczenie, w tym studia historyczne i spotkanie z filozofią pozwoliły mi na nowo spojrzeć na architekturę, jej rolę, a także odkryć wartość jaka wypływa z właściwego odczytania jej przeznaczenia w życiu człowieka”.

PUBLIKACJE:

 • 2013
  • „Z dziejów szkolnictwa w Rybniku”,[w:] Zeszyty Rybnickie 17 Studia, Muzeum w Rybniku
 • 2014
  • „Idea państwa w myśli filozoficznej G.W.F. Hegla i C.H. Saint-Simona” [w:]„Śląsk w dobie Kampanii napoleońskich” Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”Katowice 2014
  • „Biały Feniks”, Dezember Palas -trudny 35 latek, Ultramaryna, Katowice XII 2014
 • 2015
  • „Człowiek, jako instrument miłości w Biblii i filozofii Hegla”, Szczecin
  • „Zjednoczeniowe akordy i Pax Napoleonica oczami G.W.F. Hegla i Saint- Simona”. Wydawnictwo UŁ 2015 rok
 • 2016
  • „Empire jako styl późny w perspektywie myśli G.W.F.Hegla”, Wydawnictwo UŚ Katowice 2015
  • „Ludzie Bliscy i dalecy” Tom. III Katowice 2016
 • 2017
  • „Recepcja napoleońskiego sensu wolności prawnej w myśli filozoficznej Georga Wilhelma Hegla. Studium porównawcze Code Napoleon i Zasady filozofii prawa Hegla” Wydawnictwo UO, Opole 2017
  • „Antonii Rosikoń 1907-2013”, Analekta-studia i materiały z dziejów nauki, Warszawa 2017 Publikacja wspólna z prof. Zbigniewem Hojką