Katedra pw. Zmartwychwstania Pańskiego

Świątynia ta stanowi przykład gotyku dojrzałego, w formie bazyliki. Wzniesiona została w październiku 2015 roku na planie krzyża łacińskiego z niższymi nawami bocznymi, transeptem i wielobocznym obejściem wokół prezbiterium. Łuki przyporowe zwieńczone sterczynami już nie tylko odciążają sklepienie, ale stanowią ważny element dekoracji kościoła. Fasadę główną poprzedzają czworoboczne, ażurowe wierze, między którymi zaplanowano gotycką loggię, zamykającą w swym wnętrzu potężną rozetę. Na skrzyżowaniu naw z prezbiterium została pomieszczona pseudo kopuła, flankowana w narożnikach przez cztery wieżyczki i zwieńczona ażurową sygnaturką. Kwiatony pinakli, koronkowe attyki ozdobione tzw. czołgankami oraz wczesnogotycki fryz arkadowy nadają środkowej części katedry niezwykle reprezentacyjny charakter.

We wnętrzu, uwagę zwracają lekkie i wspaniale wyprofilowane sklepienia gwieździsto-płomieniste, a w nawach bocznych i obejściu krzyżowo-gwieździste. Ponadto, ołtarz główny w kształcie rozety został tak zaprojektowany, by stanowił rodzaj lustrzanego odbicia wielkiej rozety znajdującej się nad chórem organowym. Część centralną zajmuje tu kopia fresku Pierra Della Francesco „Zmartwychwstanie” z 1465 roku. Z wyposażenia warto zwrócić uwagę także na dwa boczne ołtarze: tryptyk anielski w stylu gotyku płomienistego oraz w południowym skrzydle transeptu ołtarz w kształcie lilii, z fragmentami z życia Najświętszej Marii Panny. Wszystkie ołtarze zostały posadowione na wysokich, „kamiennych” predellach (podstawach). Bogato rzeźbiony chór wieńczy neogotycki, trójdzielny prospekt organowy. Ciekawym rozwiązaniem zaproponowanym przez autora są rozety: płomienista i promienista w transepcie, gdzie wewnętrzny maswerk został dopełniony ażurową dekoracją wyprowadzoną na zewnątrz, stanowiąc z nim integralną całość. W nawie głównej, ponad ostrołukowymi przejściami znajdują się cztery kopie mozaikowych obrazów z XI wieku przedstawiające kolejno „Zwiastowanie Anielskie”, „Narodzenie Pańskie”, „Pokłon Trzech Króli” i „Ofiarowanie”.

Projekt autorski i wykonanie makiety

Sławomir Kaczor

Galeria