Kolegiata Św. Krzyża

*Kolegiata Św. Krzyża*

Kolegiata Św. Krzyża to przykład późnego gotyku, typu bazylikowego. Gmach wzniesiony została w latach 1993/1994, na planie wydłużonego prostokąta, z dwiema nawami bocznymi i prezbiterium. Architektura wnętrza jest tu niezwykle ascetyczna. Kościół posiada sklepienie krzyżowe, gdzie żebra wyłaniają się bezpośrednio z pół filarów. Spośród wyposażenia świątyni, na uwagę zasługuje ołtarz główny: tryptyk, przedstawiający w części centralnej ukrzyżowanego Chrystusa, a dwóch bocznych skrzydłach opłakujących Go uczniów. Ponadto cennymi obiektami są: gotyckie stalle i pochodząca z tego samego okresu ambona. Ascetyczna bryła kościoła wyraźnie kontrastuje z niemal koronkową dekoracją wirydarza. Warto zwrócić tu uwagę na maswerkowe okna o różnorodnej formie detalu architektonicznego, jak również na kaplicę poświęconą Marii Niepokalanej.

Etapy budowy:

* 1XI 1993 r. rozpoczęcie budowy.

* 6 XI 1993 r. połączono nawę główną z prezbiterium

* 9 XI 1993 r. dobudowano nawy boczne

* 22 – 23 I 1994 r. wzniesiono wieżę wraz z iglicą

* Wirydarz i rozbudowa IX 2015

Wyposażenie:

* organy 5 XI 1993 r.

* ołtarz główny 17 XI 1993 r.

* dwa obrazy 18 XI 1993 r.

* ołtarz boczny 19 XI 1993 r.

* ambona 21 XI 1993 r.

* konfesjonał 24 XI 1993 r.

* stalle 28 XI 1993 r.

* dwa boczne ołtarze 27 VIII 1994 r.

* nowe stalle 27 VIII 1994 r.

Galeria