Podsumowanie Wystawy „Muzyka i miasto. W panteonie Dwunastu polskich kompozytorów w czasach przed F. Chopinem”

13 XI 2018 roku miało miejsce fascynujące wydarzenie. O godzinie 18.00, w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach nastąpiło otwarcie wystawy prac architektonicznych Sławomira Kaczora „Dla Niepodległej”, pod wspólnym tytułem „Muzyka i miasto. W panteonie Dwunastu polskich kompozytorów w czasach przed F. Chopinem”.
Uroczystość i trwająca do 11 XII 2018 roku wystawa objęte zostały Patronatem Honorowym Prezydenta RP, wpisując się tym samym w cykl krajowych i zagranicznych obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Piękne spotkanie połączone było z dwiema prelekcjami, traktującymi o sztukach wizualnych doby polskich Wazów oraz z szeregiem koncertów muzyki dawnej, w wykonaniu Tria „Animacja”, z Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Chóru Mieszanego „Klaster” z Zabrza. Była to iście zaskakującą podróż ogrodami polskiej muzyki dawnej, po których prowadzili nas wspomniani wirtuozi, artyści i prelegenci. W owych ogrodach dialogu zabrzmiały dzieła m.in. Marcina Mielczewskiego, Mikołaja Zieleńskiego, Adama Jarzębskiego i wielu innych, które w niczym nie ustępują swoim rówieśnikom z Europy Zachodniej.

Pragnieniem organizatorów jest popularyzacja polskiej muzyki historycznej, przypominanie i upowszechnianie polskiej historii  oraz kultury, by nasi rodacy uzbrojeni w tę wiedzę chcieli i uczyli się czerpania z doświadczenia pokoleń i świadomie, bez kompleksów nieśli proporce chwały Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
Poczytać również można na stronach:

Ulotka:

Informator PDF