Wernisaż w Domu Polskim.  Sobota 16 luty 2019

Wernisaż w Domu Polskim.  

Sztuka i korona. Uczeni mecenasi na tronie Rzeczpospolitej – konteksty literackie, muzyczne i architektoniczne  

W Sobotę 16 lutego br. w Domu Polskim odbędzie się wernisaż wystawy  fotograficznej przedstawiającej prace architektoniczne Sławomira Kaczora.  Wystawę będzie można zobaczyć w każdą sobotę przez kolejny miesiąc.

Dwa niezwykłe horyzonty: sztuka i literatura. Po ich widnokręgu poprowadzą słuchaczy Sławomir Kaczor i Dariusz Mężyk. A wszystko na nutę polskiej muzyki dawnej i otoczeniu wystawy prac architektonicznych Sławomira Kaczora. „Odwiedzimy muzyczny dwór Wazów, zatrzymamy się w uczonych ogrodach Sarmackiej Augusty i w bibliotece króla Jana III. Wspólnie będziemy przemierzać Europę Stanisława I Leszczyńskiego odkrywając wizję współczesnej Unii, w jego traktacie o wieczystym pokoju. Wreszcie, by nieco odpocząć i wzbudzić ziarno refleksji w sercach, spoczniemy w gościnnych fotelach stanisławowskiego Teatru Narodowego. Życie jest podróżą, spacerem alejami i zaułkami dnia codziennego.  My, pragniemy poprowadzić Państwa niezwykłym szlakiem historii” – zapewniają autorzy wystawy.

Będzie też kilka słów kilka o „Cudzie mniemanym…” Wojciecha Bogusławskiego. Kurtyna uniesie się do góry, a wraz z nią niejedno pytanie: Czy warto młodej pannie pójść za starego wdowca? Czy wierzba to dobre miejsce na kryjówkę? Czy rozumnie jest razić prądem górali? I jaki to ma związek z historią polskiego teatru?

Już teraz zapraszamy na ten niezwykły wieczór w sobotę 16 lutego do Domu Polskiego o godz. 19.00

Dariusz Mężyk (ur. 12 lipca 1984 roku w Nowym Sączu) – polonista, nauczyciel i wychowawca, autor scenariuszy teatralnych. Z zamiłowania katolicki apologeta, znawca mechanizmów działania sekt religijnych. Ciche rozmowy o meandrach duszy ludzkiej, koniecznie przy kolacji i lampce wina, uznaje za największą pasję.

Sławomir Kaczor (ur. w 1974 roku), historyk, nauczyciel, wykładowca na Uniwersytecie III Wieku, przy Akademia-Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Specjalizuje się w kulturze epoki napoleońskiej. Uwielbia spacery alejami myśli filozoficznej Hegla i Tischnera. Przede wszystkim jednak jest twórcą miniaturowego świata z brystolu-autorskiej wizji miasta wyobrażonego, w której jak w soczewce skupia się i odbija piękno polskiej kultury i historii.

Wernisaż wystawy prac architektonicznych Sławomira Kaczora

Sobota 16 luty 2019

Godz. 19.00  

Wstęp wolny

Dom Polski , 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2,

Wystawę można oglądać w kolejne soboty do 16.03 2019.

Linki do wydarzenia w internecie:

ENG:

The Art Show in the Polish House

Art and the Crown. Scholar patrons on the throne of the Republic of Poland – literary, musical and architectonic background

On Saturday, 16th February 2019 in the Polish House a photography exhibition of Sławomir Kaczor’s architectonic works will take place. The exhibition can be seen every Saturday for the next month.

Two extraordinary horizons: art and literature. S.K. and D.M. will give you a tour of a spectacular show. All of this will be held with the accompaniment of Polish old music and surrounded by the architectonic works of Sławomir Kaczor. „We will visit the musical Vasa Royal Court, we will stop at the scholar gardens of Sarmatian Augusta and in the library of King John III. Together we will travel around Stanislaw I Leszczynski’s Europe, discovering vision of the contemporary Union in his treaty of perpetual peace. Finally, to have some rest and get lost in contemplation, we will sit in the hospitable armchairs of Polish National Theatre. Life is a journey, a walk around the alleys and corners of everyday existence. We would love to show you around the incredible route of history” – the authors say.

The participants will also be able to listen to a few words about „A Supposed Miracle or the Cracovians and the Highlanders” by Wojciech Bogusławski. Many questions are going to appear when the curtain goes up: Shoud a young lady marry an old widower? Is a willow a good place to hide? Is it wise to electrocute the highlanders? And how does all of this relate to the history of Polish theatre?

We would love to invite you to participate in this amazing event on 16th February at 7 p.m. in the Polish House.

D.M. (born 12 July 1984 in Nowy Sącz) – Polish teacher, educator, author of theatre plays. He is a catholic apologist, an expert of religious sects functioning. His biggest passions include quiet discussions about the nature of the human soul, but only over good dinner with a glass of wine.

S.K. (born in 1974) – historian, academic teacher at the University of the Third Age at Akademia-Wyższa Szkoła Biznesu in Dąbrowa Górnicza. He specializes in the culture of Napoleonic Era. He loves walking along the alleys of Hegl and Tischner philosophic thinking. Most of all, however, he is the creator of the miniature world made of bristol board – his original vision of the city, in which you can see the beauty of Polish culture and history.

Links to the event: