MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA – Politechnika Śląska w Gliwicach

15 kwietnia 2024 r., w Galerii X, na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbył się wernisaż w ramach Światowych Dni Sztuki. Wydarzenie to, jak i wystawa stanowią wspaniały moment, podczas których zostały zaprezentowane prace artystów z wielu zakątków świata. Dzieła z dziadziny architektury, malarstwa, grafiki, czy rzeźby wykonane różnoraką techniką, prezentują bardzo wysoki poziom artystyczny.