Pałac króla filozofa-dobroczyńcy. Stanisław I Leszczyński – wielki Polak i Europejczyk

Prezentowana, autorska makieta rokokowego pałacu jest krótkim zapisem dziejów niedocenianego, a jednak fascynującego władcy, nie zapominającego przez całe życie, że blask korony nigdy nie może usprawiedliwiać fałszywych wyborów człowieka.

Letnia rezydencja królewska Apoteoza chwaly I Rzeczpospolitej

W połowie XVIII wieku, na kanwie oświeceniowych idei rozumu, formuła barokowej inscenizacji życia powoli się wyczerpywała. Ponownie został odkryty antyk. Na nowo odczytany, przefiltrowany przez sito doświadczeń rozumowego zgłębiania prawdy, wyniósł rozum ludzki w miejsce należne dotąd Bogu. Zbiorem niemal kanonicznym w przestrzeni architektury, stał się znowu dziesięcioksiąg Marka Witruwiusza.