Akademia Sobieściańska. Jan III Sobieski mecenasem nauki i uczonych

Dziś Jana III znamy głównie  jako wybitnego wodza, zwycięzcę spod Chocimia, czy Wiednia. Tymczasem z rozlicznych źródeł polskich i europejskich, naszym oczom objawia się wielki erudyta, twórca bogatego mecenatu królewskiego. Co istotne, w mecenacie swym nie naśladował ślepo współczesnych mu władców, ale kontynuował dzieło swych poprzedników, zwłaszcza Wazów, w tym Ludwiki Marii Gonzagi.

Teatr Operowy Apoteoza rozkwitu kultury pod panowaniem dynastii Wazów

Wraz ze wstąpieniem na tron polski Zygmunta III Wazy rozpoczyna się w polskiej kulturze kolejna epoka. W architekturze rozwija się rodzimy wzorzec baroku, tzw. „surowy barok Wazów”. Pojawiają się nowe akcenty stylistyczne w muzyce, literaturze i nauce rzetelnie wspierane mecenatem monarszym.