Podsumowanie Wystawy w Olkuszu

12 V 2017 roku dobiegnie końca kolejna, tegoroczna wystaw z cyklu ” W rytmie światła”. Wspólnie, z niezwykle przejmującymi i refleksyjnymi dziełami malarskimi autorstwa profesora Antoniego Cygana, Rektora katowickiej ASP uświetniła III Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej w Olkuszu.
Po raz kolejny, spotkanie z drugim człowiekiem i podjęty wspólnie dialog w obrębie sztuki potwierdził to, że piękno obok prawdy i dobra jest nieodzownym elementem naszego życia. Można by powiedzieć, iż maluje je na kształt muzycznego dzieła. Nade wszystko zaś obcowanie z nim, daje możliwość wewnętrznego wzrastania, kształtowania wzajemnych relacji oraz budowania między kulturowych i miedzy pokoleniowych pomostów.
Odsyłam również do innych źródeł gdzie można znaleźć dodatkowe materiały poświęcone wystawie.

oraz do filmu podsumowującego na You Tube: