Podsumowanie wystawy w Instytucie Francuskim

Dobiegła końca kolejna wystawa. Tym razem, zorganizowana we współpracy z Instytutem Francuskim w Krakowie, w 340 rocznicę urodzin króla filozofa dobroczyńcy Stanisława I Leszczyńskiego. Wystawą tą, z udziałem licznej publiczności, przyjaciół, Konsula Generalnego Republiki Francji w Krakowie Frederica de Touchet i prof. Małgorzaty Durbas zostało podsumowane tegoroczne, niezwykle owocne tournee artystyczne. Szczególne podziękowania składam Pani Magdalenie Bożek, za zaangażowanie, twórczą współpracę i promocję wystawy oraz idei przywracania naszej pamięci wzorców osobowych i naukowych godnych naśladowania.