Palazzo Dei Gloriosi

Słyszycie, o wy, co ludem władacie wonnej Eleusis,
także Paros morzem oblan, a i Antron skalistym;
plonów dawczyni, czcigodna, co pory roku sprowadzasz,
ty Deo, a tez˙ Persefona, twa córka przepiękna −
w zamian za pieśń, darujcie mi szczęsny żywot łaskawie;
ja zaś o tobie i w innej pamiętać pieśni przyrzekam.

                           (Homerycki hymn do Demeter, fragment)

« z 2 »