„Dla Niepodległej”

Mija właśnie sto lat odkąd Rzeczpospolita odzyskała niepodległość w 1918 roku. Nim jednak na powrót zajaśniała na mapie Europy swym życiodajnym blaskiem, upłynęły aż 123 lata wytężonej i ofiarnej pracy pokoleń, które z Narodu szlacheckiego, przeobraziły się w Naród w pełni świadomy i odpowiedzialny za dar jakim jest wolna i niepodległa Ojczyzna. Trzeba nam przypominać ten czas radosny, byśmy z dumą na ustach nosili imię Rzeczypospolitej i zarazem z szacunkiem zachowywali pamięć o naszych przodkach, ich wierze i tradycji.
Zapraszam do fascynującej podróży szlakiem obrazów zaklętych w słowie, architekturze i muzyce dawnej, w ramach wydarzenia „Dla Niepodległej”.