Transept – skrzydło południowe, z ołtarzem: "Zaśnięcie Najświętszej Panny", autorstwa Michelangela Merisi da Caravaggia