Prezbiterium z ołtarzem: "Śmierć św. Cecylii", autorstwa Michelangela Merisi da Caravaggia oraz krzyżem i herbem Wazów